شرکت دانش بنیان و تحقيقاتي حس فرآیند گستر (سهامی  خاص) فعالیت خود را در سال 1377 با هدف برآورده کردن نیاز شرکتها، سازمانها و کارخانجات کشور در زمینه .اتوماسیون صنعتی و دستگاهای تست آغاز نمود

شرکت حس با اتکا به دانش فنی و تجربه پرسنل خود و همچنین سرمایه گذاری های بسيار زياد، اقدام به طراحی و ساخت ادوات الکترونیکی پیشرفته مورد نیاز سیستم های اتوماسیون صنعتی و تست اتوماتیک نموده و ثمره آن تولید تکنولوژی جهت اجرای پروژه های صنعتی و کنترلی می باشد

.شرکت حس در راستای ارائه خدمات به صنعت بومي سازي گامهای شایان توجهی را برداشته استخدمات ما بر اساس آخرين تکنولوژي روز جهان و بر اساس بالاترين استانداردهاي موجود  کيفيت ميباشد

:انواع خدمات شامل

طراحي مدارات الکترونيک بر اساس نيازمندي شما  

تدوين دانش فني شامل مستندات توليد و مستندات موردنياز تاييديه هاي کيفيتي  

تدوين مستندات مورد نياز نمونه هاي اوليه  

تدوين مستندات موردنياز توليد انبوه  

انتخاب ماشين آلات مورد نياز توليد انبوه  

 ساخت دستگاه هاي تست اوليه و دستگاههاي   تست  خط توليد  و مستندات مربوطه

 

با توجه به توان مهندسي شرکت در حوزه مکانيک ، بخش مهندسي مکانيک شرکت

آماده پذيرش درخواستهاي شما براي انواع خدمات در اين حوزه ميباشد

: انواع خدمات شامل

  طراحي قطعات بسيار دقيق  

توليد قطعات خاص  

 آناليز مواد تشکيل دهنده در انواع قطعات  

تدوين دانش فني براي توليد انبوه و ساخت  

دسترسي سريع به صفحه ارتباط با ما