-->

شرکت تحقيقاتي حس فرايند گستر با دارا بودن انواع تجهيزات آزمايشگاهي مدرن و پيشرفته ، توانايي ارايه خدمات آزمايشگاهي  در گستره وسيعي از محصولات مکاترونيک و الکترونيک را دارد

:از جمله اين توانايي ها ميتوان به دسته هاي زير اشاره کرد

انواع تست در دماهاي مختلف


تجهيزات تست دمايي شرکت تحقيقاتي حس فرايند گستر قابليت برنامه پذيري براي انواع تست در دماهاي از منفي هفتاد درجه سانتي گراد تا مثبت 185 درجه سانتي گراد را دارد

تست لرزش


شرکت تحقيقاتي حس فرايند گستر داراي تمامي امکانات و تجهيزات براي تست لرزش قطعات و محصولات تا وزن 4500 گرم را دارد


تست هاي مرتبط با اندازه گيري نيرو


با توجه به تجهيزات بسيار دقيق و سيستم هاي کاليبراسيون پيشرفته ، اين شرکت قادر به انجام تستهاي مرتبط با اندازه گيريهاي نيرو ميباشد
انواع تست هاي دوام و طول عمر


تجربه 20 ساله اين شرکت در انواع تستهاي خودرويي و مرتبط با استانداردهاي جهاني ، اين شرکت را قادر ساخته تا تمامي تجهيزات مرتبط با انواع تست هاي دوام را ساخته و تست ها را منطبق با استانداردهاي مربوطه انجام دهد

در اين راستا شرکت تحقيقاتي حس فرايند گستر دستگاه تست را طراحي و بصورت خاص براي هر قطعه يا محصول به مشتريان ارايه ميدهد